OptiCept – Game-changing technology for a sustainable world

OptiCepts CEPT applikationer integreras i befintliga produktionslinjer som ett steg i förädlingsprocessen. Teknologin har flera fördelar inom livsmedelsproduktion, den är tidseffektiv, kräver mindre energi och kan vara mer selektivt när det gäller att döda mikroorganismer. PEF-teknologin kan också bevara eller förbättra färgen, smaken, konsistensen och näringsvärdena.
Vi skapar ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.
Inom FoodTech har OptiCept utvecklat applikationer skräddarsydda för specifika råvaror. Men bolagets teknologier har visat sig kunna appliceras inom vitt skilda områden. Nya produkter och applikationsområden utforskas ständigt.

Läs mer:

OptiCept – Game-changing technology for a sustainable world