Beatrice Westerberg

Beatrice Westerberg, Head of Customer Success, CarbonCloud Med bakgrund inom miljösystemanalys och kemiteknik ansvarar Beatrice för att globala livsmedelsföretag maximerar sin nytta av CarbonClouds klimatdataplattform. Rätt siffror in, rätt värden och insikter ut.