Bengt Persson

Bengt Persson är vd för GroPro och har byggt den första svenska proteinfabriken. Han var tidigare vd för Foodhills som tog över efter Findus i Bjuv. Bengt Persson är ordförande i Livsmedelsakademin, medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och ledamot i styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har tidigare varit ordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, JTI samt ordförande för KIWA Sverige AB.