Sven Isaksson

Sven har 15 års erfarenhet av att jobba med teknikutvecklingsfrågor med fokus på livsmedelsbranschen. Han leder en intern satsning på Foodtech inom RISE.