• Mat och miljö i dagens Sverige – en politikers insikt kring utmaningarna

    Med: Emma Nohrén, Riksdagsledamot (MP) på Ordförande - Miljö- och jordbruksutskottet

    Miljö- och jordbruksutskottet, där Sveriges miljö- och klimatpolitik, matkvalité, biologisk mångfald och kontroll arbetas igenom. Ta del av insikter kring pågående ärenden så som cirkulär ekonomi, djurskydd och miljöfrågor, hur det påverkar industri, näringsliv och konsumenter och vilken roll politiken spelar för framtidens livsmedelsförsörjning.

    Taggning: Food Tech och Production

    Om: Emma Nohrén

    Emma Nohrén är marinbiologen som hamnade i politiken. Sedan 2022 är hon ordförande för miljö- och jordbruksutskottet. Emma har varit ordförande för miljömålsberedningen och lett den parlamentariska beredningens arbete med Havet och Människan och Sveriges globala klimatavtryck – betänkanden som samtliga partier i Sveriges riksdag står bakom. Den senare förslog nya klimatmål för konsumtionens miljöpåverkan. Emma kom in i riksdagen första gången 2014.