• ICA X idé - till färdig obemannad dygnet runt ICA ToGo butik

  Med: Blickfång: Dagligvaruhandeln, på

  Majoriteten av Sveriges dagligvarubutiker är mindre, lokala och nära konsumenten. Hur kan dessa butiker arbeta med innovation, kundupplevelse och teknik för att skapa en butik människor inte bara vill handla i men även besöka för dess unika och nytänkande sätt? Exempel från flera framgångsrika och prisbelönta butiker och butiksavdelningar kommer presenteras och bjuda in deltagare till dialog kring utvecklingen av era butiker.

  Dagen riktar sig till:

  • Butikschefer
  • Avdeldningschefer
  • Kassaledare
  • HR
  • Marknadsansvarig
  • Kampanjansvarig
  • Verksamhetschefer

  Taggning: Fokusdag

  Om: Blickfång: Dagligvaruhandeln

  En fokuserad session ägnad åt de utmaningar, lösningar och behov kopplat till dagligvarubutiker.

  Ta del av case och få möjlighet till dialog med branschkollegor med liknande utmaningar som du har. Dagens följs av en gemensam fika.

  Välj dagligvarudagen vid köp av din konferensbiljett.