• Gör foodtech rent hus i livsmedelssystemet?

    Med: Sven Isaksson, Forskare på RISE

    Vi kommer behöva ställa om matsystemet så att det blir mer hållbart. Är Foodtech lösningen som gör att vi kan göra detta med bibehållen livskvalitet? Hälsar framtiden på hos oss i och med ett projekt som tar fram en rengöringsrobot för livsmedelsindustrin?

    Taggning: Food Tech och Production

    Om: Sven Isaksson

    Sven har 15 års erfarenhet av att jobba med teknikutvecklingsfrågor med fokus på livsmedelsbranschen. Han leder en intern satsning på Foodtech inom RISE.