• Hur smakar det? - Ett föredrag om framtidens mat

    Med: Karin Wendin, Professor i Mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad

    Gårdagens matkultur är inte densamma som morgondagens, även om det går att finna likheter. Inom livsmedelsforskningen ägnar man sig mycket åt att finna lösningar för framtidens hållbara mat. Men hur smakar nya livsmedel och gör man något för att de ska smaka bra? Professor Karin Wendin föreläser om sin forskning inom området för nya och hållbara livsmedel. Det handlar bland annat om alger, spannmål och vin.

    Taggning: Food and Drink, Food Tech

    Om: Karin Wendin

    Karin Wendin, Professor i Mat- och måltidsvetenskap, vid Högskolan Kristianstad och affilierad till Köpenhamns Universitet. Mat och livsmedel, och framförallt hur de smakar och upplevs är hennes huvudsakliga forskningsfokus. Bakgrunden är naturvetenskaplig, hon är utbildad kemist och har doktorerat vid Chalmers tekniska högskola. Efter arbete vid olika delar av det forskningsinstitut som idag heter RISE (Research Institutes of Sweden), samt en period som gästforskare i Köpenhamn, kom hon till Högskolan Kristianstad.